LESBRIEVEN
 

DOWNLOAD HIER DE LESBRIEVEN
ALS PDF (13MB)


Lesbrieven & opdrachtbladen

 1. Mini-expositie Curaçaose kunst
 2. Een begin in de beeldende kunst
 3. Beelden
 4. Folkloristische kunst
 5. Interview met een kunstenaar
 6. Mixed Media
 7. Fotografie
 8. Illustraties, tekeningen, spotprenten
 9. Keramiek
 10. ‘Kunstplekken’
  Expositieruimtes op Curaçao
 
 
KWARTETSPEL
 

DOWNLOAD HIER HET KWARTETSPEL
ALS PDF (30MB)


Kwartetspel series/onderwerpen

 1. Keramiek
 2. Tekening
 3. Mannelijke schilders
 4. Conceptuele kunst
 5. Dagelijks leven
 6. Mixed Media
 7. Geschiedenis geschilderd
 8. Vrouwelijk schilders
 9. Beelden
 10. Naïve kunst
 11. Spotprenten
 12. Fotografie

ALLE MATERIAAL OP DEZE WEBSITE VALT ONDER
CREATIVE COMMONS BY-NC-SA

Creative commons biedt auteurs, kunstenaars, wetenschappers, docenten en alle andere creatieve makers
de vrijheid om op een flexibele manier met hun auteursrechten om te gaan. Met een keuze uit

zes (gratis) beschikbare standaardlicenties bepaalt de auteursrechthebbende in welke mate
zijn of haar werk verder verspreid mag worden, en onder welke voorwaarden dit mag.

Met de Creative Commons-licentie behoud je al je rechten, maar geef je aan anderen toestemming
om je werk te verspreiden, met anderen te delen of bij sommige licenties ook om het werk te bewerken.
Het aanbieden van je werk onder een Creative Commons-licentie betekent dus niet  dat je je auteursrechten opgeeft.
Zonder een Creative Commons-licentie zou iedereen expliciet toestemming aan je moeten vragen
voor elk gebruik van je werk. Met een Creative Commons-licentie kan je in één keer aan iedereen
duidelijk maken onder welke voorwaarden ze je werk mogen gebruiken zonder dat er telkens toestemming nodig is.

Zie ook deze lesbrief Auteursrechten ontdekken.